Vítejte

Projekt Airflow je zaměřený na zkoumání ventilačního a vodního systému v budově konventu bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích. Cílem je poznat fungování obou systémů a tuto znalost použít pro správnou péči o budovu. Na těchto stránkách můžete sledovat aktuální stav projektu a výsledky získané v minulosti.

Novinky

Starší zprávy jsou v archivu zpráv.

Aktuální stav

V konventu v současné době běží počítačový program, který jsem napsal v jazyce Java. Tento program plní činnost poradního systému pro větrání v budově. Aktuální vnitřní teplotu v přízemí kláštera a stav větrání, které byly zadány do tohoto "hlídacího" programu můžete sledovat zde: