Měření hladiny vody ve vodním systému

Vodní sytém tvoří síť různě velkých podzemních kanálů, které se nacházejí pod budovou konventu i kolem ní. Úkolem vodního systému je mimo jiné regulovat hladinu vody, která zaplavuje dřevěné pilíře a rošt v základech budovy kvůli jejich konzervaci. Kanály by měly k základům přivádět dostatečné množství vody k tomu, aby její hladina dosahovala cca 40 až 50 cm nad povrch dřevěného základového roštu a současně by měly odvádět přebytečnou vodu (například dešťovou) pryč od budovy - do řeky Střely.

Vodní systém existuje od počátku 18. století a ne vždy mu byla věnována patřičná péče. Některé části vodního systému nacházející se v okolí konventu byly v průběhu let poničeny stavební činnosti, řada z nich tak již v podstatě neexistuje. To se týká hlavně kanálů pro přívod pramenité vody. Do základů se dnes stahuje z většiny prosakující voda dešťová. Časem také došlo k ucpání kanálů odvodních, což ale bylo již z velké části napraveno firmou Josef Řehák SPELEO. Přesto je však vodní systém náchylný ke kolísání hladiny - Zvláště po intenzivnějších deštích dochází ke zvýšení hladiny, což je pozorovatelné na dvou kontrolních bazéncích - severním a jižním vodním zrcadle - které jsou uvnitř budovy v rizalitech hlavních schodišť.

Rok 2020

leden až začátek června

Pokles hladin na začátku května je zapříčiněn plánovaným vyčerpáním a čištěním vodních zrcadel. V případě jižního zrcadla zapomněli vrátit hladinovou sondu na místo a tak až do začátku června měřila na suchu. Náhlý výrazný vzestup hladiny severního zrcadla na konci srpna je způsoben chybou měření a budu dále zjišťovat, zda se mohlo jednat o problém v kabeláži (proudová smyčka), nebo v hladinovém čidle.

Rok 2019

Pokles hladin v březnu je zapříčiněn plánovaným vyčerpáním a čištěním vodních zrcadel.

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2012

2012 - detaily