Vítejte, zkoumejte...

Na těchto stránkách prezentuji projekty, kterými se zabývám v současnosti a se kterými jsem měl co do činění v minulosti.

Airflow

Řízení klimatu v konventu plaského kláštera (Projekt, kterému se aktuálně věnuji)

Fotografie

Moje fotografické postřehy

Control

Stránky pro studenty FAV (Stránky jsou již neaktivní. Po dokončení studia na KKY FAV jsem je již neaktualizoval.)

Speech Dispatcher

Dokumentace vysokoškolského projektu (Zprovozňování hlasového syntetizéru vyvinutéko na Katedře kybernetiky FAV na systému Linux. Dokumentace odpovídá stavu z roku 2009 a po dokončení studia jsem dokumentaci již neaktualizoval. Současný stav bude partně odlišný.)

Kontakt

Michal Široký
e-mailová adresa
Facebook