Nápověda ke stránkám

Pokud používáte program Internet Explorer, tabulky v kalendáři se nebudou zobrazovat hezky. Tato chyba je na straně prohlížeče, který ne zcela dodržuje standardy html. Na přeprogramování generátoru kalendáře tak, aby se stránka zobrazovala hezky i s Internet Explorerem, se chystám. Pokud však budete používat například prohlížeč Firefox, vyhnete se všem problémům se zobrazováním.

Povolení JavaScriptu (nebo "aktivního obsahu") ve vašem prohlížeči umožní využívat plnou funkčnost těchto stránek.

Reklamní lišta nad menu stránek je automaticky přidávána serverem, na kterém jsou tyto stránky umístěny a díky ní je hostování stránek zdarma.

Jak přispět do kalendáře

Pokud bude někdo z vás vědět o nějaké události, která v kalendáři není, ale měla by být, pošlete mi informaci vzkazovým formulářem.

Událost pošlete ve tvaru:
měsíc datum, popis události
nebo
týden číslo, popis události

Tedy například:
září 22, Začátek semestru
nebo
týden 51, test CJP/N1