Historické souvislosti

Když jsem ještě studoval a o prázdninách působil jako průvodce, byl jsem návštěvníky tázán, hlavně během netradičních prohlídek vodního a větracího systému, jak dokázali mniši v 18. století určovat kdy a jak mají větrat a kdy naopak větrat nesmějí. Dnes se pro rozhodování musí využívat počítačový program připojený na internet a to oni přece neměli...

Nejprv je nutné zmínit, že mniši v zimě budovu konventu vytápěli a nebývala tedy na jaře vychlazená tak, jak tomu bývá dnes. Riziko kondenzace vzdušné vlhkosti tak bylo mnohem menší.

Není však bez zajímavosti, že již v době budování konventu byly k dispozici meteorologické přístroje, které umožňovaly provádět potřebná měření. Tím ale nijak nenaznačuji, že mniši zde takové přístroje vlastnili a měření prováděli. Pro takové tvrzení nemám důkazy. Nicméně vzhledem k tomu, že mniši bývali obvykle poměrně vzdělaní, mohli mít o výzkumu vlastností vzduchu nějaké povědomí.

Níže uvedená časová osa zobrazuje data těchto vynálezů a objevů vedle událostí týkajících se kláštera:

Jak vidíte, naši předci byli v přírodních vědách pokročilejší, než si většina z nás myslí.

Zdroje